ธิติญา สีฆสัมบันน์ ประธาน YEC พิษณุโลก

เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก เกิดและโตที่นี่ บ้านและธุรกิจครอบครัวอยู่ที่พิษณุโลก ประถมเรียนที่ โรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง มัธยม เรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จากนั้นไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Mayer High School, Arizona, USA อยู่ 1 ปี กลับมาเรียนระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Mahidol University International College) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Foodscience and Technology)

Continue Reading