ธิติญา สีฆสัมบันน์ ประธาน YEC พิษณุโลก

View Point

ประวัติ

เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก เกิดและโตที่นี่ บ้านและธุรกิจครอบครัวอยู่ที่พิษณุโลก ประถมเรียนที่ โรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง มัธยม เรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จากนั้นไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Mayer High School, Arizona, USA อยู่ 1 ปี กลับมาเรียนระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Mahidol University International College) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Foodscience and Technology) จบมาก็ไปทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติกับ NGO (Non-Governmental Organizaion) ชื่อ Naucrates ที่เกาะพระทอง จ.พังงา จากนั้นก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AITM Agro-Industry Technology Management) หลังจากจบก็มาช่วยงานที่บ้าน ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม เลย และก็ตั้งใจว่าเมื่อสังคมพิษณุโลกได้หล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ก็คงถึงเวลาต้องทดแทนคุณบ้านเกิดบ้าง จึงได้เข้าร่วมสมาคมที่ทำงานเพื่อสังคมต่างๆ

ประวัติทางธุรกิจ

ส่วนตัวคุณแม่จะสอนให้หัดค้าขายมาตั้งแต่เด็ก ให้ทำขนมมาขายพนักงาน เอาขนมไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียน เวลาโรงเรียนมีงานก็ไปออกร้านขายอาหาร ส่วนป๊าจะเป็นตัวอย่างด้านการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด

หลังจากเรียนจบก็นำความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาในร้าน ปรับปรุงพัฒนา เรื่องวัตถุดิบ สต๊อก บัญชี การตลาด การบริการ ทำให้เกิดการลดการสุญเสียลดการรั่วไหลมีระบบมากขึ้น และทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น การรับจัดงานแต่งงาน การทำโต๊ะจีนนอกสถานที่ การจัดประชุมสัมมนา

 เป็นมาอย่างไรจึงก้าวมาเป็น ประธาน YEC ?

คุณป่าน สุรนุช สนองคุณ ประธาน YEC คนที่ 2 ได้ชวนให้มาร่วมทีมคณะกรรมการ พอถึงรุ่นคุณโฟล์ก ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ ประธาน YEC คนที่ 3 ก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการหอการค้าด้วย เลยอยู่ทั้ง หอและ YEC เรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณมอร์ ธเนศ ตั้งศรีสุข ประธาน YEC คนที่ 4 ก่อนคุณมอร์หมดวาระ ก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน แล้วคณะกรรมการกับสมาชิก YEC ก็โหวต เลยได้มาเป็นประธาน YEC คนที่ 5 โดยมีเป้าหมายว่าจะมาทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการที่จะช่วยสร้างให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ และเชื่อในพลังของทีมงาน YEC พิษณุโลก ทุกคนมีความสามารถมาก และมารวมกันเพื่อทำประโยชน์จริงๆ การได้ร่วมงานกับกลุ่มคนที่เก่ง ดี และมีพลัง ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ซึ่งทีมงานก็เก่งกันมากจริงๆ ล่าสุดเพิ่งไปชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศในการแข่งขัน YEC Pitching 2562 หัวข้อ Circular Economy ในชื่อโครงการ Green Rangers โครงการเกี่ยวกับการสร้างผู้พิทักษ์ในการจัดการขยะครบทุกด้าน

YEC คือ ?

ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2556 – 2557 โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครั้งแรกในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัดและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด

ข้อดีคือ เป็นเครือข่ายที่รวมเอาทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะมาทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดเครือข่ายในจังหวัด และYECยังมีเครือข่ายทั่วประเทศ ทำให้เรามีเพื่อนใหม่ในจังหวัด และมีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศ หลายคนได้เจอคู่ชีวิตและแต่งงานกันไปก็หลายคู่ และยังได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง รับรู้เท่าทันข่าวสารบ้านเมือง มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการทำธุรกิจกับคนวัยเดียวกัน และยังมีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ในหอการค้า หลายๆคนได้หุ้นส่วนทำธุรกิจใหม่จากการอยู่ YEC และที่สำคัญ เป็นโอกาสให้ได้มาร่วมกันทำประโยชน์ให้จังหวัดและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์พัฒนาพิษณุโลก

พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในหลายด้าน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การขนส่ง และยังเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจออนไลน์อีกด้วย

ผลงาน YEC ที่ผ่านมา ?

ประธาน YEC ทุกรุ่นทำผลงานสร้างประโยชน์ไว้เยอะมาก ณ จุดนี้เลยจะขอหยิบยกผลงานบางส่วนมาเท่านั้น

โครงการ Young อาสาพาทำดี ที่ร่วมกับนำของไปบริจาคและซ่อมแซมโรงเรียนในที่ทุรกันดาร

โครงการบริจาคโลหิต ที่จะรณรงค์ชวนคนมาบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน

โครงการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และสกุลเงินดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เช่น การตลาดออนไลน์ง่ายนิดเดียว , รู้ทันสกุลเงิน ใช้เป็นเห็นเงินล้าน

โครงการจัดอบรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต เช่น PED Talk ซึ่งกำลังจะจัดครั้งที่ 2 เร็วๆนี้

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Rangers และกำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์

สนใจเป็น สมาชิก YEC ทำอย่างไร ?

คุณสมบัติ

1.เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจ
2.อายุ 25 – 40 ปี
3.มีจิตสาธารณะ พร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม
4.เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ www.facebook.com/YECPHITSANULOK หรือโทร 086-4409535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *