ธิติญา สีฆสัมบันน์ ประธาน YEC พิษณุโลก

เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก เกิดและโตที่นี่ บ้านและธุรกิจครอบครัวอยู่ที่พิษณุโลก ประถมเรียนที่ โรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง มัธยม เรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จากนั้นไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Mayer High School, Arizona, USA อยู่ 1 ปี กลับมาเรียนระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Mahidol University International College) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Foodscience and Technology)

Continue Reading

เจริญเคเบิลทีวี เข้าคารวะผู้จัดการทั่วไป ดิ อิมพีเรียล พิษณุโลก

เจริญเคเบิลทีวี พิษณุโลก ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี และอินเตอร์แน็ต นำโดย คุณวารินทร์ ชลหาญ ผู้บริหาร คุณนรินทร์ ธูปชาวนา ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก และ คุณเมธี ฉายรังษี หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณรุ่งโรจน์ สัดทัดวนิช ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก

Continue Reading