ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

View Point

การเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ
ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

เป็นมาอย่างไร จึงได้มาบริหารงาน โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้ค่ะ

พี่เอ๋เป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิดค่ะ คุณพ่อเป็นหมอ Intern ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ท่านอยู่พิษณุโลกมาตลอดไม่ย้ายไปไหนเลย พี่เอ๋ เกิดที่นี่ มีพี่น้อง 6 คน พี่เอ๋เป็นลูกคนที่ 2

สมัยแรกๆ เลยคุณแม่เปิดคลินิก ชื่อ พิทักษ์พงศ์การแพทย์ คนจีนใช้บริการเยอะมาก คุณพ่อชื่อหมอสุเทพ คุณแม่พี่ชื่อหมอนิภาพร คุณแม่เป็นหมอเด็กสมัยนั้นก็มีหมอเด็กอยู่คนเดียวทั้งจังหวัด

คุณพ่อส่งไปเรียนที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และเรียนมัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พี่จบปริญญาตรี ด้านเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ะ

หลังจากเรียนจบปี 2538 พี่เอ๋ก็อยากจะทำงานหาประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ก่อน แต่คุณพ่ออยากให้กลับมาช่วยงานที่โรงพยาบาล พี่จึงกลับมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล พิษณุเวช ต่อมาก็รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

พี่เอ๋เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลตั้งแต่รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 10 ล้านบาท รับผิดชอบตั้งแต่เป็น หัวหน้าเภสัชกร ดูแลงานด้านการตลาด บัญชี ดูแลห้องอาหาร และงานที่พี่เอ๋ชอบมาก ๆ คือ HR เพราะเป็นการสร้างคนในองค์กร

กลับมาทำงานได้แป๊ปเดียวประเทศไทยก็เข้าสู่ยุควิกฤตเศรษฐกิจ 2540 พี่เอ๋ต้องพับแผนการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ

โรงพยาบาลพิษณุเวช ก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง ค่ะ ?

โรงพยาบาลพิษณุเวช เราสร้างคนดี ให้มีความสุข พนักงานต้องมีความสุข เพราะเขาต้องไปบริการคนอื่น เขามีความสุขเขาจึงจะมอบความสุขให้ผู้มาใช้บริการได้

สวัสดิการหลายอย่างที่มี สิ่งหนึ่งที่พี่เอ๋ภูมิใจมากคือ โรงพยาบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว ให้เขาได้ทำงานได้อย่างสบายใจ มีความสุข

นอกจากนี้เรายังเน้นการ Training พนักงานในทุก ๆ ด้าน เช่น พฤฒิกรรมงานบริการ การบริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการ

บริการทางการแพทย์ ต้องตอบโจทย์ชุมน และราคาไม่แพง โรงพยาบาลมีหน้าที่สร้างเศรษฐกิจของชุมชนด้วย

มาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาเมื่อไหร่ ?

ปี 2544 ทางโรงพบาลพิษณุเวช ได้รับ ISO 9001 Ver.2000  และ ปี 2549 ได้รับ ISO 14000

นอกจากนี้พี่เอ๋ ยังนำโรงพยาบาลเข้าประกวดรางวัลมากมาย เพราะพี่เชื่อว่า การได้มาซึ่งรางวัลคือกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ปี 2555 เราได้รับมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานตัวนี้โรงพยาลใหญ่ ๆ ดัง ๆ เช่น รพ.กรุงเทพ รพ.บำรุงราช จะมี โรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคที่ได้มาตรฐานตัวนี้

เพื่อจะให้มาซึ่งมาตรฐาน JCI ทางโรงพยาบาลฯ ต้องลงทุนไปไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท เพื่อให้มี OR/ทางหนีไฟ/ระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาลทั้งหมด และอีกหลาย ๆ เรื่อง

JCI ทำให้โรงพยาบาลพิษณุเวช มีมาตรฐานที่สูง สามารถแข่งขันได้ แม้ว่าจะมีโรงพยาบาลดัง ๆ เช่น รพ.กรุงเทพ มาเปิดให้บริการในจังหวัด

พี่เอ๋เชื่อว่า “การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่ง สิ่งที่ดีขึ้นเสมอ”

ปี 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้รวมกลุ่มกับทาง PRINCIPAL HEALTH CARE ของท่านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพ การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เพราะพี่เชื่อว่าในอนาคตโรงพยาบาลของเราอยู่เดี่ยว ๆ ไม่ได้ การรวมกลุ่มทำให้มีการแชร์ทรัพยากรหลาย ๆ อย่างร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Know How , บุคลากรทางการแพทย์ , เครื่องมือแพทย์ การจัดการหลาย ๆ อย่างสามารถรวมกันเพื่อดำเนินการจากส่วนกลางเช่น IT , จัดซื้อ , ทรัพยากรมนุษย์ และ Service Sharing อีกหลาย ๆ อย่าง

PRINCIPAL HEALTH CARE มีมุมมอง และศักยภาพการบริหารธุรกิจที่แข็งแรง ในขณะที่โรงพยาบาลพิษณุเวช มีความเป็นท้องถิ่น จึงเสริมกันได้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา พิษณุโลก มีอะไรบ้างค่ะ

1. อารยสถาปัตย์ คือพี่เอ๋อยากเห็นการปรับเมืองให้คนทุกวัย เป็น Health and Aging City และ Tourism for All ปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ ประมาณ 17% ของประชากรเป็นผู้สูงวัย น่าจะสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ การเดินทางในเมืองควรจะต้องใช้ wheel chair ได้ ต้องมีรถประจำทางที่ผู้สูงวัยสามารถใช้บริการได้ โรงแรมควรมีห้องพัก 1- 2 ห้องพัก ที่มีความพร้อมรองรับผู้สูงวัย รวมถึงผู้พิการ ร้านอาหารก็ต้องมีความพร้อม

2.อาหารปลอดภัย ต้องมีการเชื่อมโยงการเป็นเครือข่าย ปัจจุบัน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ก็พยายามขับเคลื่อนให้มี โรงพยาบาลปลอดภัย เชื่อมโยงเกษตรกร-โรงพยาบาล ให้มีผักปลอดภัยเข้ามาให้บริการ อยากให้ขยายผลไปทุกอำเภอ รวมถึงโรงแรมและร้านอาหารด้วย

3.การช่วยชีวิตเบื้องต้น หรือที่เรียกว่า มือรู้ กู้ใจ (Hand Stand by) อยากให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น ช่วยเหลือคนอื่นได้ มีเครื่อง AED เพื่อใช้ในการกระตุ้นหัวใจ ตามจุดสำคัญต่าง ๆ สวนสาธารณะ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยง รวมถึงในโรงแรม ย้านการค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ปัจจุบันโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้นำเครื่อง AED ไปติดตั้งไว้ที่สนามบิน วัดใหญ่ ห้างเซ็นทรัล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ พี่เอ๋อยากให้มีเครื่อง AED ติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่เพราะเมื่อเกิดเหตุจะได้ไม่ต้องรอนาน มัวแต่วิ่งไปเอาเครื่องมือไกลหรือรอเครื่องมืออาจจะไม่ทัน ปัจจุบันพี่ก็ได้ประสานไปยัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ช่วยพัฒนาระบบ Internet of Things และ Application ให้ประชาชนหรือผู้ที่ผ่านการอบรมในเบื้องต้นสามารถจะรู้ได้ว่าเครื่อง AED อยู่ที่ใดบ้าง พร้อมใช้งานหรือไม่ เมื่อเกิดเหตุจะได้วิ่งมาเอาไปใช้ในการกู้ชีพเบื้องต้นได้ทันที

4. พิษณุโลก Medical Hub บริการทางการแพทย์มิใช่เฉพาะคนพิษณุโลก หรือคนไทยเท่านั้น ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวลาว พม่า รัฐบาลจะต้องช่วยเรื่อง E Visa ให้การยื่นขออนุญาตเข้าประเทศง่ายขึ้นทั้งวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาล

ชีวิต ครอบครัวเป็นอย่างไร บ้าง ?

พี่เอ๋มีลูก 2 คนแล้วค่ะ คนโตอายุ 14 ปี คนที่สองอายุ 11 ปี พี่เอ๋มีพี่น้อง 6 คน พี่เอ๋เป็นคนที่ 2 ค่ะ สามีทำธุรกิจเปิดร้านจักรยานเขาเป็นชาวกรุงเทพ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ ม.1 ค่ะ

ประวัติ ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

การศึกษา

2542-2543 ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-2538 ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานด้านโรงพยาบาล (ปี 2538 – ปัจจุบัน)

1. คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด ระหว่างพ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
2. คณะกรรมการบริษัทและผู้กำกับดูแลกิจการ โรงพยาบาล พิษณุเวช ระหว่างพ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน
3. คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล สหเวช ระหว่างพ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
4. กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลพิษณุเวช ระหว่างพ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
5. ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลพิษณุเวช ระหว่างพ.ศ. 2544-2554
6. ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ระหว่างพ.ศ. 2543-2543
7. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระหว่างพ.ศ. 2540-2553
8. หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม ระหว่างพ.ศ. 2538-2543

ประวัติการทำงานภาคเอกชนและการให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

1. ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปี 2559 – ปัจจุบัน
2. ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้า จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 – ปัจจุบัน
3. ร่วมเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด Hometown Development Voluntary Leader T (ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัดพิษณุโลก) เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
4. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้น ที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดพิษณุโลก
6. คณะกรรมการ LIMEC Committee ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและการแพทย์
7. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์อวัยวะสภากาชาดไทย
8. กรรมการมูลนิธิศาสตราจาย์ ดร.สุจินต์ จินายน
9. คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10. ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ปี 2558 – 2559
11. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร 13 มีนาคม 2559 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
12. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
13. คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งคณะกรรมการประกันสังคมที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
14. คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย ประจำปี 2558-2559
15. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
16. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
17. คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี 2558-2559
18. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2558-2559
19. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2558
20. คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558

รางวัลที่ได้รับ

1 โล่เกียรติคุณ สตรีดีเด่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ให้แก่ ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2552
2. โล่เกียรติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่น ในโอกาสวันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557
3. ประกาศเกียรติคุณ ประเภท “ทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์” ให้ไว้วันที่ 1 ธันวาคม 2561
4. โล่คนดีศรีสองแคว ประจำปี 2562 ประจำปี 2562 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
5. รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *